Uitvoering Liduina in Boxtel

Uitvoering Liduina in Boxtel

Ons concert op vrijdagmiddag 29 september 2017 in zorgcentrum Liduina in Boxtel was zeer geslaagd.

We speelden daar een variatie van bekende muziekstukken.

Verschillende bewoners werden verleid om mee te zingen en droegen bij aan een gezellige middag